آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : حسن
نام خانوادگی : نبوی
عنوان : دکتر
تاریخ تولد : ۴۸/۰۶/۲۵
نام پدر : هاشم
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی سنندج _بیمارستان توحید
تلفن :
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت : http://nabavi.cv.research.ac.ir
پست الکترونیکی : dr_hassan_nabavi@yahoo.com
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی کردستان
آخرین مدرک علمی : فوق تخصص
مرتبه علمی : استادیار
هیئت علمی
گروه آموزشی : -
آشنایی با زبان های خارجی : انگلیسی -
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
داخلی- غدد و متا بو لیسم فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۲/۰۶/۰۱ ۸۴/۰۶/۰۱
بیوگرافی
دوره ها
دعوت های خاص
سابقه تدریس
وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات